۱۳۸۸ آبان ۱۵, جمعه

فقط 1 جمله

خداوند وقتی همه اشیاء را ساخت به انسان رسید ،
به انسان که رسید از خلقت دست کشید و آن را به خود انسان واگذاشت .
...
..
.
مترلینگ